Прва Интернет Аптека

Прва Интернет Аптека

www.apteka.com.mk е Прва Интернет Аптека во Македонија. Доменот постои уште од веќе далечната 2006 година