view style:

View: 12 24 ALL

  • Betadine за гаргара

    150ден

    Профилакса и терапија на инфекции во букофарингеалната празнина предизвикани од бактерии, вируси и габи.